Edunvalvonta

Kuntiin vaikutetaan yhdessä

Pääkaupunkiseudulla opiskelijakunnat tekevät kuntavaikuttamista yhdessä ylioppilaskuntien kanssa. Vaikuttamisen tärkeimpiä tavoitteita ovat listätä opiskelija-asuntojen määrää, parantaa liikenneyhteyksiä varsinkin kampusalueille ja kehittää opiskelijoiden saamia palveluita. Käytännössä työtä tehdään opiskelijakuntien ja ylioppilaskuntien yhteisen World Student Capital -verkoston kautta.
Lisätietoja WSC:stä löydät täältä!

Opiskelijan tukena korkeakouluissa

Kukin opiskelijakunta tekee vaikuttamistyötä oman ammattikorkeakoulunsa sisällä. Opiskelijakunnat auttavat yksittäisiä opiskelijoita sekä vaikuttavat koko korkeakoulun kaikkia opiskelijoita koskeviin linjauksiin. Tätä kautta on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi opetuksen laatuun, korkeakoulun järjestelmiin ja palautekäytäntöihin. Kanavat ja toimintatavat vaihtelevat korkeakouluittain ja opiskelijakunnittain.

Opiskelijan hyvinvointi

Opintoasioiden lisäksi vaikuttamista tehdään hyvinvointiasioiden parissa. Opiskelijakunnat edistävät opiskelijoiden hyvinvointia ja tilannetta esimerkiksi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon, asumisen ja toimeentulon suhteen.

Opiskelijan vaikutuskanavat

Opiskelijoilla on tarjolla paljon vaikutusmahdollisuuksia omaan korkeakouluunsa, opiskelijakuntaansa tai ympäristöönsä. Lähtemällä esimerkiksi opiskelijakunnan edustajistoon, tutoriksi / tuutoriksi tai opiskelijaedustajaksi korkeakoulun toimielimiin voi saada aikaan muutoksia, saada arvokasta kokemusta ja hienoja kokemuksia. Erilaisista väylistä ja vaikutusmahdollisuuksista kannattaa kysyä omalta opiskelijakunnaltasi.

Jos toivot apua jossain tietyissä tilanteessa tai toivot opiskelijakuntien tarttuvan johonkin ongelmakohtaan, voit ottaa yhteyttä omaan opiskelijakuntaasi.