Intressebevakning

Vi påverkar kommunerna

I huvudstadsregionen gör studerandekårerna gemensam kommunpåverkan tillsammans med studentkårerna. De viktigaste målen att påverka är att öka antalet studerandebostäder, förbättra trafikförbindelserna speciellt till campusområdena och att utveckla de tjänster som erbjuds studerande. I praktiken görs arbetet genom studerandekårernas och studentkårernas gemensamma World Student Capital nätverk. Läs mer om WSC här!

Studerandes stöd i yrkeshögskolorna

Varje studerandekår påverkar inom sin egan yrkeshögskola. Studerandekåren hjälper enskilda studerande samt är med och påverkar hela högskolans linjedragningar gällande alla studerande. Genom detta är det möjligt att påverka kvaliteten på undervisning, högskolans system och feedback praxis. Kanaler och arbetssätt varierar mellan högskolorna och studerandekårerna.

Studerandes välmående

Förutom studierelaterade ärenden jobbar man också med att förbättra studerandes välmående. Studerandekårerna främjar studerandes välmående och situation till exempel när det kommer till jämlikhet och jämställdhet, boende och försörjning.

Studerandes möjlighet att påverka

Studerande erbjuds flera olika sätt att påverka sin egna högskola, studerandekår eller omgivning. Genom att till exempel ställa upp i studerandekårens fullmäktige, som tutor eller studeranderepresentant  kan man påverka högskolans organ, få värdefull erfarenhet och fina upplevelser. Du kan kontakta din studerandekår för olika sätt just du kan vara med och påverka.

Om du vill ha hjälp i en specifik situation eller om du önskar att studerandekårerna skall ta itu med ett problemområde kan du kontakta din studerandekår.