Bli medlem / Förnya ditt medlemskap

Att bli medlem i studerandekåren sker via bailataan.fi. På Bailataan.fi-hemsida kan du bläddra igenom de olika medlemskapen som är tillgängliga för försäljning under ”Medlemskap” som hittas i toppraden på framsidan. Nätbutiken visar inte alla medlemskap som är tillgängliga för försäljning ifall du har på platsinfo aktiverad.

1. Gå vidare för att bli medlem i din studerandekår här:
Arcada studerandekår – ASK
Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako
Haaga-Helian opiskelijakunta Helga
Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko

2. Välj av de produkter som finns till försäljning den lämpligaste medlemskapsperioden för dig. Terminen gäller för höst- eller vårterminen och läsåret under hela läsåret.

3. Logga in på nätbutiken med ditt Facebook-konto eller med ditt bailataan.fi-konto du skapat tidigare. Om du inte har skapat ett användarnamn kan du skapa det genom att klicka på ”Skapa användarnamn”.

4. Välj sedan önskat medlemskap och fyll i formuläret.

5. Efter att du fyllt i formuläret gå vidare för att betala ditt valda medlemskap. Före betalningen kan du också fortsätta att handla i nätbutiken och kan plocka med andra saker som till exempel halarmärken eller biljetter till nästa studerande evenemang.

Medlemskapets giltighetstid

Medlemskapet för höstterminen 2018 är i kraft tills 31.1.2019.
Medlemskapet för läseåret och vårterminen 2019 är i kraft tills 30.10.2019.
(Observera att HSL endast godkänner medlemskap till slutet av augusti.)

Överföring av medlemsperiod

Att lämna läseårsdekalen ohämtad ses inte som överförning av medlemskap, utan medlemskapet är automatiskt i kraft för den betalda tiden. Betalt medlemskap kan överföras genom att meddela studerandekårens office i början av höst- och vårterminen, tills slutet av september eller januari. Medlemsskapsperioden kan inte längre överföras efter att dekalen klistrats på studiekortet. Mer information om överföring av medlemskapet fås från studerandekårens kundservice.

Avslutande av medlemskap

Om du vill avsluta ditt medlemskap i studerandekåren, till exempel på grund av byte av studieplats, avbrytande av studier eller av någon annan anledning, fyll i ”Avslutande av medlemskap”-blanketten och returnera det med ditt studiekort till studerandekårens office. Du kan få formuläret från studerandekårens office eller till din e-post genom att skicka e-post till  kundservice.