Studerande identifikation

Efter att du blivit medlem i studerandekåren kan du ta i bruk ditt studerande identifikation. Du kan antingen beställa ett fysiskt studiekort eller ladda ner ett digital studiekort till din telefon. Med studerande identifikation får du alla medlemsförmåner från din studerandekår, FPAs måltidsstöd, Matkahuolto, VR och HSL och andra rabatter. Studerandekårens egna rabatter kan exempelvis utnyttjas i nätbutiken genast efter att du betalat för medlemskapet.

Digitalt studiekort

Slice-applikationen laddas ner i mobiltelefon, så finns studiekortet alltid nära till hands.
Du kan lätt ta i bruk Slice-appen. När du har förnyat ditt medlemskap i nätbutiken kan du beställa din aktiveringskod till Slice med online formuläret: slice.fi/upload. Efter att ha fyllt blanketten får du ditt användarnamn och lösenord via e-post som du loggar in med i appen. Kom ihåg att acceptera de villkor och ge de tillstånd som krävs för att studiekortet skall fungera.
Inloggning kan dröja med ca 2-3 arbetsdagar.

Fysiskt studiekort

Från och med 31.12.2018 kan man inte längre beställa ett fysiskt studiekort, fram till dess kan du beställa ett studiekort från: www.frank.fi/sv/studiekort Studiekortet kommer på ca 2-3 veckor.

Ifall du har ett fysiskt kort från tidigare får du också i framtiden en dekal över giltighetstiden till kortet, du kan hämta dekalen från alla kundservicepunkter i huvudstadsregionen.